Teaching "Shamor v'Zachor"

0:00/???
  1. 1
    0:00/43:11